Tvillingsajtensmall

 

Ska tvillingarna gå i samma eller olika klasser?

Att börja skolan är en av den största händelsen i livet, både för barn och föräldrar, vad stora de är och så fort det gick! Som tvillingförälder tillkommer en stor och viktig fråga; ska de gå i samma klass eller i var sin?

En del har redan gått på olika avdelningar på förskolan men för många blir det naturligt att dela på tvillingarna när de börjar skolan. Hos en del blir det först i högstadiet, klassrum 91310032speciellt om man går i en liten skola där det bara finns en klass i varje årskurs.

6-åringarna är i ett galet utvecklingsskede, kroppen växer men huvudet hänger inte alltid med samtidigt som de blir mer medvetna och förstår mer. Mitt i alltihop är det dags att börja skolan och då kan det vara skönt att ha sin tvilling vid sin sida. Nu är det alltså dags för föräldrarna att ta ett beslut om det är bäst för tvillingarna att gå i samma eller olika klasser. Det är inte helt lätt! Även om de har samma utvecklingsnivå och skulle fungera bra i samma klass så erbjuder olika klassrum dem att utveckla färdigheter i sin egen takt, fri från pressen och jämförelsen av sin tvilling.

Det finns några frågor som ni bör ställa er inför ert beslut:
  - I det här utvecklingsskedet är dina tvillingar mycket beroende av varandra eller har de lätt att få vänner och leka med andra barn?
  - Genomgår ni stora förändringar hemma? Skilsmässa, sjukdomsfall, dödsfall etc där tvillingarna skulle fungera bättre tillsammans eller isär.
  - Vad är dina barns tankar i frågan? Ser de framemot eller fruktar de att bli delade.

Ta hjälp av lärare, personal, pedagoger och andra i barnens omgivning som känner barnen väl som individer och har observerat dem både separerade och tillsammans och är insatta i tvillingskapets speciella situation. Samtidigt är det också viktigt att få med barnen i diskussionen så de förstår fördelarna och nackdelarna med att gå tillsammans eller var för sig. Men det är ni som föräldrar som bestämmer.

Det finns inget standardsvar vad som är bäst, det beror helt och hållet på tvillingarnas inbördes förhållande. Lite generellt kan det vara mer naturligt att dela på tvåäggstvillingar eftersom de ofta har olika intresse, mognadsnivå och har egna vänner. Medan enäggs är mer lika i mognad och intressen och kan vara mer beroende av varandra.

Många familjer blir positivt överraskade över hur bra deras tvillingar anpassar sig till undervisning i olika klasser, blommar ut och får nya vänner.

Som förälder har du säkert redan en god uppfattning om deras tvillingskap berikar eller begränsar dem och vad som är bäst för dem. Oavsett vad ni väljer så försök att göra en överenskommelse med skolan om att få ändra om det inte skulle fungera. Besök blivande klasslärarna tillsammans med barnen och fråga om deras undervisning (pedagogik och metoder) utflykter, studiebesök etc. Alla lärare och klasser är ju olika men man vill ju gärna att båda ska få samma förutsättningar i upplärning och upplevelser etc. annars blir det lätt avundsjuka, missunnsamhet och ilska hos både barn och föräldrar.

Samma klass

Fördelar
Tryggheten att ha varandra, att börja skolan är ju en stor förändring för alla barn och att få ha sin syster eller bor i klassen kan göra det mindre traumatiskt. De är aldrig ensamma och har alltid en lekkamrat. De kan stötta och hjälpa varandra i olika situationer i skolan men också med läxor, om den ena inte hört/förstått lärarens instruktioner kan den andra förklara där hemma. Den ena har inte fördelen att få en bra lärare och den andra en sämre.

För föräldrarna är det bara en klass med klasskompisar och lärare att lära känna, ett föräldramöte, en skolutflykt att hålla reda på, speciellt om du redan har barn i andra klasser. Det är lättare att hjälpa till med läxor eftersom de har samma.

Nackdelar
En del tvillingar känner att de aldrig får ett privatliv. Vissa tvillingar kan vara ett starkt par som inte släpper in sina klasskamrater eller går dem till mötes, speciellt enäggs kan ”köra sitt eget race”. I en del tvillingförhållanden finns det en inbördes konkurrens, de tävlar mer med varandra än med andra barn vilket kan ge problem. Hos vissa kommer inte ena tvillingen till tals för den har medtvillingen som talar för den.  Den ena bestämmer allt så den andra får för lite plats. Tvillingarna kan vara så lika i utseendet att ingen ser skillnad och de behandlas och tas som samma person. Är de inte på samma nivå känner sig den som är sämre otillräcklig och den som är bättre kan känna medlidande och vänta in den andra eller att den hjälper den andra så mycket att den inte uppnår sin mognadspotential - Ibland motiverar tvillingskapet den svaga och andra gånger så bromsas den starka i sin utveckling. Att alltid vara tillsammans hela dagarna kan skapa mycket konflikter, tänk dig själv att jobba tillsammans med din partner och sen ska man fortsätta umgås när man kommer hem.

Olika klasser

Fördelar
I olika klasser får de möjlighet att utveckla både styrkor och svagheter i förhållandet till medtvillingen och därmed stärka den egna identiteten. De blir behandlade som individer och inte som tvillingarna. De slipper att bli jämförda eller förväxlade. De blir mindre distraherade av varandra och fokuserar bättre på skolarbetet. De lär känna fler kompisar och får egna kompisar. Att få en paus från sin tvilling som de annars träffar dygnet runt. De måste göra sin egen hemläxa som antagligen är olika och kan inte förlita sig på att den andra gör jobbet eller kan svaren.

Nackdelar
Om tvillingarna har ett mycket nära förhållande kan de känna otrygghet. Det kan också bli väldigt orättvist om tex. Många av de gemensamma vännerna går i den ena klassen eller om undervisningen skiljer sig mycket åt i klasserna.

 

Här kommer några exempel på när det kan vara bra att sätta dem i olika klasser

 • Om de saknar en skarp avgränsning mellan dem, de blandar ihop deras identiteter. De säger ”vi” istället för ”jag” Gäller oftast enäggstvillingar.
 • De är väldigt beroende av varandra, i vissa fall hindrar det deras självständighet.
 • De leker bara tillsammans och släpper inte in andra. Gäller oftast enäggstvillingar. I den här åldern är social utveckling minst lika viktig som att lära sig läsa och räkna.
 • De är väldigt lika varandra till utseendet och blir hela tiden förväxlade.
 • Tvillingarna uttrycker en önskan att bli delade.
 • De stör lektionerna. Som syskon behandlar man varandra olika än kompisar. Ett barn som aldrig skulle skrika eller slå en kompis men skulle inte tveka när den blir provocerad av syskonet. Tvillingarna måste klara av att följa regler i klassen och kunna uppföra sig annars blir de störande för klassen och ett problem för läraren. Om dina tvillingar har problem att sätta sitt syskonskap åt sidan kan det fungera bättre i skilda klassrum.
 • Att vara tillsammans dygnet runt kan tära på tvillingförhållandet. De är lekkamrater och dessutom rivaler. Tänk dig själv att vara tillsammans med din bästa vän och värsta fiende hela dagen och sen gå hem och umgås resten av dagen tillsammans. En del klarar det bra men andra gör det inte.
 • Olika inbördes förhållanden där tex den ena tvillingen är dominant och undertrycker den andra, styr och domderar på bekostning av den andra.
 • Har olika känslomässiga roller där den ena tex är uppassande och hjälpsam den andra är ohjälpsam eller upprorsmakare som tar konflikter för dem båda. Eller roller som den pigga och den sega.
 • De har ett förhållande där de komplementerar varandra tex. Den ena är tystlåten och den andra pratar för dem båda, den ena sköter skolarbetet men inte den andra etc
 • Olika utvecklingsstadium – den ena är starkare fysiskt, psykiskt, socialt. Tex om den ena är handikappad och den andra får ta mycket hänsyn till det. Eller stor skillnad i utvecklingsnivå ger den ena mindervärdeskomplex. Eller när en av dem är fysiskt och psykiskt överlägsen och använder det till att styra den andra.
 • De konkurrerar och jämför sig med varandra.
 • De blir jämförda med varandra, även om de inte liknar varandra så jämför omgivningen dem med varandra och det påverkar deras syn påsig själva. Eller att de lider av att bli jämförda särskilt när styrkor och svagheter jämförs. Den smarta/dumma, tjocka/smala, elaka/snälla, långa/korta osv. Tvillingar kan vara mycket känsligare för jämförelser än vad andra är. Blir de jämförda som tex långa/korta så tror den långa att den är jättelång och den korta att den är väldigt kortväxt fast det egentligen kanske bara skiljer några centimeter. Blir de dessutom jämförda som tex smarta/dumma… ja du förstår nog!
 • Som en av varje i ett tvillingskap blir man inte förväxlade eller uppfattade som en enhet. I stället möter de på könsrollsförväntningar. Har ni flicka/pojke tvillingar ska ni vara uppmärksammade på om tex. flickan har intagit en mammaroll och lägger mycket energi på att ta hand om sin bror. Eller om pojken sätter sig över flickan och utnyttjar sin större fysiska styrka till att styra flickan genom hot eller fysiskt.

Prata med andra tvillingföräldrar och besök forum och Facebookgrupper för tvillingföräldrar och hör vad de har för erfarenheter, det finns mycket hjälp att få där.

 

Glöm inte att GILLA Tvillingsajten på Facebook! Där kommer du att få roliga tvillingbilder, videoklipp, länkar och information som inte finns att hitta här.