Tvillingsajtensmall

Gilla Tvillingsajten på Facebook!

 

Tvillingförlossning

En tvillingmamma går i genomsnitt 36-37 veckor istället för 40 veckor som är genomsnittet för singelgraviditet. Generellt kan man säga att du kan dra av 3,5 veckor för varje extra bebis i livmodern. Fyra veckor för tidig förlossning innebär inget större problem. Många av tvillinggraviditeterna sker tidigare. Om barnen föds innan v. 33-34 kan de ha svårt att äta själva och hålla kroppsvärmen, därför behöver de ofta vårdas på sjukhus en eller flera veckor. Vid ännu tidigare födsel ökar riskerna för lungkomplikationer, infektioner och neurologiska komplikationer.

Man vet inte med säkerhet orsakerna till för tidig förlossning varken hos enlingar eller tvillingar men den ökade tyngden mot livmodermunnen och utspänningen av livmodern är antagligen orsaken vid för tidig förlossning. Utöver detta finns det även några mer eller mindre kända orsaker som infektioner i slida och modermun, rökning och stress. Om du inte fått dina tvillingar innan beräknat datum sätts förlossningen i gång. Du ska helst inte gå längre än v.40 därefter orkar inte moderkakan försörja fostren lika bra. När livmodern blir så stor är det också vanligt med värksvaghet.

Tecken på att värkarbetet startat

Ibland händer det att den blivande mamman läggs in på sjukhus pga. komplikationer. Avfärda inte symtom som du inte känner igen. Lyssna noga till din kropp och titta efter dessa tidiga tecken på att värkarbetet kan ha startat.

  • Ökade sammandragningar, oavsett om de gör ont eller inte låt en läkare undersöka dig.
  • Menstruationsliknande kramper. De kan vara konstanta eller komma och gå.
  • Låg molande ryggvärk.
  • Diarré
  • Stort tryck nedåt i bäckenet. Det känns som om bebisarna trycker nedåt
  • Ökat behov av att kissa.
  • Förändrad färg, mängd eller konsistens på flytningar.

 

När förlossningen har startat tar den genomsnitt inte längre tid än för en vanlig förlossning och du kan ta samma smärtlindring.

När man som som gravid till tvillingar kommer in till förlossningsavdelningen undersöker man livmoderhalsens öppningsgrad, värkarbetets styrka och eventuellt fostrets läge med ultraljud. Det är vanligt att man tar reda på bäckenutgångens storlek om en eller båda tvillingarna ligger i sätesläge. Eftersom tvillingar ofta är lite mindre brukar det inte vara något problem. I medel väger tvillingar 2,5 kg i jämfört med 3,5 för enlingar. Om förlossningen bedöms vara igång fäster man oftast en elektrod på huvudet på tvilling 1 medan en yttre detektor som fästs med ett band runt magen fångar upp hjärtfrekvensen på tvilling 2.

När tvilling 1 ligger med huvudet först och tvilling 2 i sätesläge brukar det inte vara några problem med vanlig förlossning eftersom det barn som kommer först öppnar upp födelsekanalen så pass mycket att det går bra att föda det andra i sätesläge. Ligger båda två med huvudet nedåt brukar det för det mesta inte vara några som helst problem med förlossningen. Om första eller båda barnen ligger i sätesläge gör läkaren en bedömning innan förlossningen och det kan eventuellt bli tal om kejsarsnitt.

Tvilling 1 föds i regel spontant efter krystvärkar, sedan måste man snabbt ta reda på hur tvilling 2 ligger. När nr 1 har fötts blir det ganska stort utrymme för tvilling 2 som kan ändra läge. Eventuella sned och tvärlägen kan ofta korrigeras. Mycket sällan kilar tvilling 2 sig fast i tvärläge medan livmoderhalsen drar i hop sig, om det sker blir det nödvändigt att utföra akut kejsarsnitt.

Ju snabbare tvilling 2 följer efter tvilling 1 vid vanlig förlossning desto enklare känns förlossningen för mamman. Det finns ingen exakt tidsgräns inom vilken tvilling 2 måste födas fram. Det viktiga är att man hela tiden har god information om dess tillstånd. När den första är född övervakas tvilling 2 noggrant eftersom påfrestningarna är större för det andra barnet som blir utsatt för sammandragningarna under utdrivningsskedet två gånger. Det kan också bli något minskad syretillförsel eftersom livmodern börjar dra sig samman när det första barnet är fött. Det brukar finnas värkförstärkande dropp i beredskap vid tvillingfödsel. Stora blödningar är inte vanligare efter förlossning av tvillingar.

En sällsynt komplikation (1-2 i Sverige/år) är tvillingkollision, när båda barnen tränger ner samtidigt och låser varandra i lilla bäckenet, då utförs kejsarsnitt.

Det är 2-3 gånger vanligare med kejsarsnitt vid tvillingförlossning än vid vanlig förlossning.

Trillinggraviditeter går sällan längre än till v.34 och den genomsnittliga födelsevikten är knappt 2 kg. Det betyder att så gott som alla trillingar måste vårdas en kortare eller längre tid på neonatalavdelningen. Av praktiska skäl som att ha all personal på plats gör att trillingar ofta kommer till världen på en operationssal. Mycket personal är involverad.

Även vid en tvillingförlossning finns det mycket personal i beredskap. Hur många som är i förlossningsrummet samtidigt varierar från förlossning till förlossning, beroende på utgångsläge. Om första tvillingen ligger med huvudet först och allt är normalt är det inte mer personal i rummet från början än vid vanlig förlossning, när tvåan ska födas har det fyllt på i rummet.

Glöm inte att GILLA Tvillingsajten på Facebook! Där kommer du att få roliga tvillingbilder, videoklipp, länkar och information som inte finns att hitta här.