Tvillingsajtensmall

Gilla Tvillingsajten på Facebook!

 

Är de enäggs eller tvåäggs?

Den här frågan är nog den vanligaste som ställs till tvillingföräldrar och det är inte alltid så lätt att svara på den frågan. I vissa fall kan man se med ultraljud vad det är men i andra fall måste man ta DNA test för att veta med säkerhet.

Tvåäggstvillingar, dizygotisk (di=två zygot=ägg)
Tvåäggstvillingar blir till när två olika ägg blir befruktade av två olika spermier, det resulterar i två skilda graviditeter i livmodern på samma gång. De delar 50% av DNA precis som vanliga syskon. Två tredjedelar av alla tvillingar är tvåäggs och kan vara av samma eller olika kön. Utseendemässigt kan de likna varandra eller se helt olika ut. Att föda 2 äggstvillingar är till viss del ärftligt, att släppa fler än ett ägg vid ägglossning kan ärvas från mor till dotter men också på din pappas sida kan det vara ärftligt om din farmor har ”tvilling genen” (släpper flera ägg) och har fört över det till din pappa som i sin tur fört över den till dig. Din partner däremot kan inte påverka att du släpper fler ägg.

Tvåäggstvillingar har varsin moderkaka och separata fosterhinnor bestående av två membran, amnion (inre membranet, ägghinna) och Korion (yttre membranet, fosterhinna) därför kallas de även för diamnotiska och dikoriotiska tvillingar. Om moderkakorna ligger nära varandra kan de växa ihop och uppfattas som en enda.

Enäggstvillingar, monozygotisk (mono=ett, zygot=ägg)319762 310222855735239 1890264847 n
Enäggstvillingar blir till när ett befruktat ägg delar sig till två identiska embyon. Tvillingarna delar samma DNA uppsättning och är av samma kön och har samma blodtyp. En tredjedel av alla tvillingar är enäggs. Utseendemässigt är de ofta lika varandra men de kan också vara rätt olika varandra dels beroende på miljön men också epigenetiskt. 
Även om de har samma gener så har forskningsresultat visat att vissa gener kan vara aktiva hos den ena tvillingen men inte hos den andra. De kan vara identiska genetiskt sett men inte epigenetiskt. The epigenics of identical twins Att föda enäggstvillingar anser man inte är ärftligt men en del forskning har visat att det möjligtvis kan vara det. Man vet egentligen inte varför det blir enäggstvillingar.

 Det finns 4 typer av enäggstvillingar:

  • Dikoriotiska: När ägget delar sig inom 3 dagar efter befruktningen så kommer tvillingarna att ha varsin moderkaka, korion och amnion. De har fyra lager hinnor mellan dem som man kan se som en tjock skiljevägg. De kommer att se likadant ut som med tvåäggstvillingar vid ultraljudsundersökning.
  • Ibland är det lätt att se att de har varsin moderkaka men om de sitter nära varandra kan de se ut som en enda. Man kan då med ultrajlud se en triangelform där hinnorna möts som kallas lambda-tecknet. 18-30% av enäggstvillingar är Dikoriotiska.
  • Monokoriotiska: Om delningen sker mellan 4-8 dagar efter befruktningen så kommer de att dela moderkaka och korion (yttre membran) men ha varsin amnion (intre membran). Vid ultraljud kan man se en tunn skiljevägg som bildas av de två lagren amnion och det finns en T-form där hinnorna möter den enda, gemensamma moderkakan. Ca 60-70% av alla enäggstvillingar är Monokoriotiska.
  • Monoamniotiska: När delningen sker efter den 8:e dagen efter befruktningen kommer de att dela moderkaka, och fosterhinnor (korion & amnion) Det finns inte någon skiljevägg mellan dem alls som man kan se vid ultraljud. Det är ovanligt och sker bara i 1-2% av alla tvillinggraviditeter. Den här tvilliggraviditeten är extra riskfylld inte bara för att de delar moderkaka och näringen kan bli ojämt fördelad utan också för att navelsträngarna kan trasslas ihop. 1-2% av enäggstvillingar är Monoamniotiska.
  • Siamesiska: Om ägget delar sig efter 12:e dagen efter befruktning och ägget inte delar sig fullt ut kommer tvillingarna att vara siamesiska, det är mycket sällsynt.

 

Kopior eller spegeltvillingar
En del enäggstvillingar liknar varandra som två kopior medan andra är varandras spegelbilder. Kopiorna har tex hårvirvel åt samma håll medan spegeltvillingar har dem åt olika håll. Hos spegeltvillingar kan den ena vara högerhänt och den andra vänsterhänt, födelsemärke på motsatta sidor etc. I teorin, om spegeltvillingar står ansikte mot ansikte så skulle de reflektera en exakt spegelbild av varandra. Det vanligaste bland enäggstvillingar är kopior, ca 20% är spegeltvillingar. Man är inte riktigt säker på varför en del blir kopior och andra spegeltvillingar men det finns teorier som att spegeltvillingar har blivit utsatt för en hög dos könshormoner under fosterstadiet. Eller att ägget deltat på sig sent mer än en vecka efter befruktning så bildar de motsatt asymmetriskt utseende – alltså den andra delen, kopian har spegelvänts. Det handlar mest om att vara spegelvänd till utseendet men några få enäggstvillingar föds med spegelvända organ.

Halvidentiska tvillingar - Polar Body Twins (half identical twins, half twins)
Man har funnit en 3e typ av tvillingar, dessa tvillingar blir till när ett obefruktat ägg delar sig i två och blir beftuktat av varsin spermie. Det finns inte så mycket information att hitta, man vet inte hur hög procent som tillhör denna kategori inte heller om det är ärftligt eller vad som orsakar den här typen. Toligtvis är det mycket ovanligt. Halvidentiska tvillingar har 75% samma DNA, mer än tvåäggs men mindre än enäggs. De kan vara av samma eller olika kön och blodgrupp. De ligger som tvåäggstvillingar i varsin fostersäck. Dessa tvillingar uppfattas av omgivningen som tvåäggstvillingar. 

 

Vid en tvillinggraviditet försöker man alltid att avgöra om tvillingarna delar moderkaka eller har varsin. Det gör man med ultraljudsundersökning, i första trimestern är det lättast att se om de delar moderkaka eller ej. Delad moderkaka medför risker för TTTS

Om man med säkerhet vill veta om tvillingarna är enäggs eller tvåäggs så kan man göra ett DNA test när barnen är födda, då behövs ett munskrapsprov från varje barn. Man beställer hem material som man skickar in för analys. Kostnaden får föräldrarna oftast betala själva.

Glöm inte att GILLA Tvillingsajten på Facebook! Där kommer du att få roliga tvillingbilder, videoklipp, länkar och information som inte finns att hitta här.