Tvillingsajtensmall

Gilla Tvillingsajten på Facebook!

 Tvillingfakta

Det föds ca 3000 tvillingar i Sverige varje år, ca 2,8% av barnen som föds är en tvilling eller trilling. Totalt föds det drygt 100 000 barn i Sverige/år.

Andelen födslar som resulterar i enäggstvillingar är likartad världen över, 0,3–0,4 procent. Förmågan att föda tvåäggstvillingar är däremot påtagligt ärftlig med stora variationer mellan olika familjer och folkslag. Frekvensen är cirka 0,2 procent hos japaner, 0,8–0,9 procent hos svenskar och 4,5 procent hos yorubafolket i Nigeria. 

En tredjedel är enäggstvillingar och två tredjedelar tvåäggstvillingar.

Enäggstvillingar är alltid av samma kön, förutom några få undantag i världen då det faktiskt är en av varje. Av tvåäggstvillingar är hälften flicka/pojke och en fjärdedel pojke/pojke och en fjärdedel flicka/flicka. Totalt av alla tvillingpar är det en tredjedel vardera flicka/pojke, pojke/pojke, flicka/flicka.

Det har skett en ökning av tvillingfödslar i västvärlden vilket beror till stor del på att kvinnor är äldre när de skaffar barn. Kvinnor över 30 släpper ofta fler ägg åt gången vid ägglossning. Fertilitetsbehandling (IVF) har också bidragit till ökade tvillingfödslar.

Oddsen att bli gravid med flera (på naturlig väg)

Tvillingar 1 på 83 graviditeter
Trillingar 1 på 6 889 graviditeter
Fyrlingar 1 på 571 787 graviditeter
Femlingar 1 på 47 458 321 graviditeter
Sexlingar 1 på 3 939 040 643 graviditeter

Oddsen att bli gravid med flera - enäggs

Tvillingar - 1 på 250 graviditeter
Trillingar - 1 på 62 500 graviditeter
Fyrlingar - 1 på 15 625 000 graviditeter
Femlingar - 1 på 3 906 250 000 graviditeter

Har du varit gravid med tvåäggstvillingar fyrdubblas dina chanser att få det igen! Du har nu 1/12 chans att bli gravid med tvåäggstvillingar.